ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

4ο Τεύχος                                              Πίσω

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Editorial του Στράτου Γεωργούλα

 

Θεματική Ενότητα: Αφιέρωμα: Η κριτική εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα

 

Σοφία Βιδάλη

Κριτική Εγκληματολογία, Πόλη και Κοινωνικός Έλεγχος

 

Βασίλης Καρύδης

Διαρθρωτικές  Προσεγγίσεις της κριτικής εγκληματολογίας

 

Γιώργος Νικολόπουλος

 Κοινωνικός έλεγχος, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και κριτική εγκληματολογία

 

Γιάννης Πανούσης

Άλλο Κριτική Εγκληματολογία και άλλο κριτική στο κράτος

 

Στράτος Γεωργούλας

Για μια κριτική ανάλυση της νεανικής παρέκκλισης

  

Θεματική Ενότητα: Ξενόγλωσσο άρθρο

 

Phil Scraton

European Group: Marginal to What?

 

Antonio Pedro Dores

Two cultures and the real thing