ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 

 

 

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Μάθημα: Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης

Διδάσκων : Στράτος  Γεωργούλας

Σε τι αναφέρεται το μάθημα

Κοινωνιολογική προσέγγιση της παρέκκλισης ως δομικής κατηγορίας που συγκροτείται από μια συνισταμένη κοινωνικο-ιστορικών παραγόντων αλλά και παραμέτρων της ανθρώπινης εξέλιξης που είναι χαρακτηριστικές της εφηβείας.
 

Που δίνεται η κυριότερη έμφαση

Η έμφαση του μαθήματος θα δίνεται σε ειδικά θέματα προστασίας της νεότητας και κυρίως σε ζητήματα τοξικομανιών, παρεκκλινουσών συμπεριφορών και χρήση διαδικτύου ως σύγχρονη δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου των νέων
 

Γιατί το μάθημα αυτό υπάρχει στο Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος σπουδών τα υποχρεωτικά κατ΄επιλογή μαθήματα συμπληρώνουν την επιστημονική φυσιογνωμία του φοιτητή και παρέχουν περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες θεωρούνται βασικές για ευρεία κατηγορία κοινωνιολογικών απασχολήσεων στην αγορά εργασίας. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου μαθήματος είναι σύμφωνη με τα παραπάνω καθώς και με το σχεδιασμό του Τμήματος μέρος του οποίου αποτελεί ο Τομέας Κοινωνιολογίας της νεότητας, του αθλητισμού και της αναψυχής
 

Στόχοι του μαθήματος

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία του φοιτητή  με τα θεωρητικά μοντέλα  κοινωνιολογικής ανάλυσης της παρέκκλισης. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η κατανόηση και η λειτουργική χρήση εννοιών και μεθοδολογικών εργαλείων σε σχέση με ζητήματα όπως πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας.  Η επίτευξη της παραπάνω γνώσης θα εξακριβώνεται κυρίως μέσα από κριτικές εργασίες σε σχέση με το υπάρχον ερευνητικό έργο, όπως έχει καταγραφεί στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία
 

Τι θα διδαχθεί ο φοιτητής:

Μέχρι το τέλος αυτού του εξαμηνιαίου μαθήματος θα πρέπει να αισθάνεστε ικανοί για να συζητάτε και να εφαρμόζετε έννοιες όπως κοινωνική εφηβεία, πατρωνία, εγκληματικότητα και αντεγκληματική πολιτική, προληπτικά μέτρα για τη χρήση τοξικών ουσιών κ.α να προσεγγίζετε με ικανοποιητική κατανόηση τα εξής θέματα
•  Αιτιοκρατικές προσεγγίσεις της παρέκκλισης
•  Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις της παρέκκλισης
•  Θεσμικό πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής στην Ελλάδα
•  Θεσμικό πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο
•  Νέοι και παρέκκλιση. Αίτια και αντιμετώπιση
•  Νέοι και χρήση ουσιών. Αίτια και αντιμετώπιση.
•  Νέοι και χρήση διαδικτύου ως παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.

Μάθημα: Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου

Διδάσκων: Στράτος  Γεωργούλας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε τι αναφέρεται το μάθημα

Κοινωνιολογική ανάλυση ενός από τους κυριότερους τομείς της κοινωνικής οικονομίας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τα θεωρητικά μοντέλα της κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου που αποτελούν τη πρωτοπορία της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης συνθέτουν ένα παραδειγματικό πεδίο μελέτης των κοινωνικών συμπεριφορών και των στυλ ζωής καθώς καταγράφουν και αναλύουν τον κυρίαρχο κοινωνικό χρόνο, σήμερα.

Που δίνεται η κυριότερη έμφαση

Η μελέτη των τρόπων διάθεσης του ελεύθερου χρόνου αποτελεί σημαντικό μέρος της μελέτης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και μάλιστα ως προς την κοινωνική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, που αποτελούν και στρατηγικούς στόχους του Τμήματος. Προβληματικές όπως η ανάπτυξη της «βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου», με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία του θεάματος και του τουρισμού-αναψυχής, η σύνδεση σχόλης και υγείας θεραπείας με έμφαση σε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπευτικής μεταχείρισης μειονεκτούντων ατόμων και συνταξιούχων, καθώς και το παιχνίδι και οι επιδράσεις του (ψυχικές, κοινωνικές) στο παιδί, είναι ζητήματα που έχουν τεθεί, ερευνηθεί και εντέλει προκαλέσει την καθιέρωση θεματικών τομέων στην επιστήμη. Οι τομείς αυτοί οδήγησαν σε αντίστοιχους επαγγελματικούς τομείς με ιδιαίτερη ανάπτυξη στις δυτικές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα ζητήματα όπως σχόλη και πολιτισμός-κουλτούρα, ελεύθερος χρόνος και κοινωνική διαφοροποίηση, ελεύθερος χρόνος και εθνική ταυτότητα, είναι θέματα που παραμένουν κρίσιμα για τη μελέτη της πορείας εξέλιξης μιας τοπικής κοινότητας, μιας κοινωνικής ομάδας, ενός κράτους στη μεταβιομηχανική κοινωνία.

Γιατί το μάθημα αυτό υπάρχει στο Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος σπουδών τα υποχρεωτικά κατ΄επιλογή μαθήματα συμπληρώνουν την επιστημονική φυσιογνωμία του φοιτητή και παρέχουν περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες θεωρούνται βασικές για ευρεία κατηγορία κοινωνιολογικών απασχολήσεων στην αγορά εργασίας. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου μαθήματος είναι σύμφωνη με τα παραπάνω καθώς και με το σχεδιασμό του Τμήματος μέρος του οποίου αποτελεί ο Τομέας Κοινωνιολογίας της νεότητας, του αθλητισμού και της αναψυχής   

Στόχοι του μαθήματος
  

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία του φοιτητή  με τα θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης του κοινωνικού φαινομένου του ελεύθερου χρόνου. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η κατανόηση και η λειτουργική χρήση εννοιών όπως η σχόλη, και μεθοδολογικών εργαλείων σε σχέση με τον εργασιακό χρόνο και τη μαζική κουλτούρα.  Η επίτευξη της παραπάνω γνώσης θα εξακριβώνεται κυρίως μέσα από κριτικές εργασίες σε σχέση με το υπάρχον ερευνητικό έργο, όπως έχει καταγραφεί στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία  
Τι θα διδαχθεί ο φοιτητής :

Μέχρι το τέλος αυτού του εξαμηνιαίου μαθήματος θα πρέπει να αισθάνεστε ικανοί για να συζητάτε και να εφαρμόζετε έννοιες όπως η σχόλη, μεθοδολογικά εργαλεία σε σχέση με τον εργασιακό χρόνο ή την μαζική κουλτούρα, και τα θεωρητικά μοντέλα άρνησης της ύπαρξης του ελεύθερου χρόνου και να προσεγγίζετε με ικανοποιητική κατανόηση τα εξής θέματα:

 1. τις σχέσεις ατόμου-κοινωνίας–χρόνου
 2. τις νέες σχέσεις στη εργασία και τον ρόλο των τεχνολογιών
 3. ζητήματα που αφορούν τη νεότητα και τα προβλήματα από τα οποία μαστίζεται,
 4. ζητήματα όπως γλώσσα-κουλτούρα και
 5. περιθωριοποίηση, βία, εγκληματικότητα και φορείς κοινωνικού ελέγχου,
 6. κατά φύλα καταμερισμός της κουλτούρας

 

 Μάθημα: Κοινωνιολογία του Αθλητισμού

Διδάσκων: Στράτος Γεωργούλας

 

Σε τι αναφέρεται το μάθημα

Κοινωνιολογική ανάλυση ενός φαινομένου πρωτίστως κοινωνικού. Το ενδιαφέρον του μαθήματος έγκειται στο να αναλύσει την επίδραση των κοινωνικών συστημάτων, των κοινωνικών αξιών και κανόνων πάνω στη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στον αθλητισμό και να ερευνήσει τη σημασία του αθλητισμού για τις κοινωνίες. 

Που δίνεται η κυριότερη έμφαση

Η έμφαση του μαθήματος θα δίνεται στην ανάπτυξή του αθλητισμού στο πλαίσιο της βιομηχανικής κοινωνίας και την εξέλιξή του μέχρι τον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται η γένεση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων σε σχέση με την ανάλυση της αστικής κουλτούρας, τα ομαδικά αθλήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό των εθνικών κρατών και το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που αναπτύσσονται στις σύγχρονες μορφές αθλητισμού (ντόπινγκ, εμπορευματοποίηση. βία, κλπ).
  
Γιατί το μάθημα αυτό υπάρχει στο Πρόγραμμα Σπουδών

Σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος σπουδών τα υποχρεωτικά κατ΄επιλογή μαθήματα συμπληρώνουν την επιστημονική φυσιογνωμία του φοιτητή και παρέχουν περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες θεωρούνται βασικές για ευρεία κατηγορία κοινωνιολογικών απασχολήσεων στην αγορά εργασίας. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου μαθήματος είναι σύμφωνη με τα παραπάνω καθώς και με το σχεδιασμό του Τμήματος μέρος του οποίου αποτελεί ο Τομέας Κοινωνιολογίας της νεότητας, του αθλητισμού και της αναψυχής

Στόχοι του μαθήματος

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία του φοιτητή  με τα θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης του κοινωνικού φαινομένου του αθλητισμού. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η κατανόηση και η λειτουργική χρήση εννοιών και μεθοδολογικών εργαλείων σε σχέση με την κοινωνιολογική ανάλυση του αθλητισμού.  Η επίτευξη της παραπάνω γνώσης θα εξακριβώνεται κυρίως μέσα από κριτικές εργασίες σε σχέση με το υπάρχον ερευνητικό έργο, όπως έχει καταγραφεί στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία  

   
Τι θα διδαχθεί ο φοιτητής :

Μέχρι το τέλος αυτού του εξαμηνιαίου μαθήματος θα πρέπει να αισθάνεστε ικανοί για να συζητάτε και να εφαρμόζετε έννοιες όπως εμπορευματοποίηση, μαζικός αθλητισμός, αθλητισμός υψηλής επίδοσης και επαγγελματικός αθλητισμός και μεθοδολογικά εργαλεία σε σχέση με την κοινωνιολογική ανάλυση του αθλητισμού και να προσεγγίζετε με ικανοποιητική κατανόηση τα εξής θέματα:

 1. Αντικείμενο της κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Η γένεση του αθλητισμού ως κοινωνιολογικό φαινόμενο
 2. Η ανάπτυξη του αθλητισμού στη σύγχρονη Ελλάδα. Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων
 3. Οι κοινωνικές λειτουργίες του αθλητισμού
 4. Η οργάνωση του αθλητισμού. Ο αθλητισμός ως προστατεύσιμο αγαθό από την πολιτεία. Αθλητισμός και πολιτική
 5. Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Επαγγελματισμός- η δυναμική των αθλητικών συλλόγων
 6. Η βία στον αθλητισμό. Άλλα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας
 7. Φίλαθλοι- οπαδοί- θεατές
 8. Ο αθλητισμός συντηρητής της ανδροπρέπειας. Αθλητισμός και γυναίκα
 9. Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον αθλητισμό

 Μάθημα σεμινάριο: Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την παρέκκλιση και τον κοινωνικό έλεγχο - Jean Monnet module

Διδάσκων: Στράτος Γεωργούλας

 

 

 

 

 

Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010
European group for the study of deviance and social control - conference 2017