ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010
European group for the study of deviance and social control - conference 2017

 


 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 

 

1ο Τεύχος

2ο Τεύχος

3ο Τεύχος

4o Τεύχος

5o Τεύχος

6ο Τεύχος

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ετήσια συνδρομή  – Ελλάδα

20 € για Ιδιώτες

50 € για Εταιρίες, Ιδρύματα, Οργανισμούς & Βιβλιοθήκες   (τρία αντίτυπα)

15€ για φοιτητές(παρακαλείσθε να στείλετε και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας)

 

Ετήσια συνδρομή  - Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30 € για Ιδιώτες

75 € για Εταιρίες, Ιδρύματα, Οργανισμούς & Βιβλιοθήκες (τρία αντίτυπα)

15€ για φοιτητές(παρακαλείσθε να στείλετε και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας)

 

Ετήσια συνδρομή  - Χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

35€ για Ιδιώτες

80 € για Εταιρίες, Ιδρύματα, Οργανισμούς & Βιβλιοθήκες 

20 € για φοιτητές (παρακαλείσθε να στείλετε και φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας)

 

Τιμή Τεύχους : 12€

 

Τρόποι πληρωμής :

 

Κατάθεση σε λογαριασμό της ALPHA BANK με αριθμό:
106-002101-205593
Όνομα δικαιούχου λογαριασμού: Στράτος Γεωργούλας 

θα πρέπει να αποστείλετε το αποδεικτικό καταθέσεως με fax στον αριθμό: 22510-36538 (δεν λειτουργεί προσωρινά).

Μπορείτε, επίσης, αφού το σαρώσετε, να το επισυνάψετε και να το αποστείλετε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eknexa@soc.aegean.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές, μαζί με το αποδεικτικό καταθέσεως, πρέπει να αποστείλουν και φωτοτυπία της φοιτητικής τους ταυτότητας.