ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

3ο Τεύχος                                              Πίσω

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Editorial του Στράτου Γεωργούλα………   5

Θεματική Ενότητα: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Γεώργιο Νικ. Γαλάνη

Καλλίοπη Χατήρα
Ένα χρόνο μετά……..    9

Γεώργιος ΝΙΚ. Γαλάνης
Μερικές θέσεις του Fritz Sack σχετικά με την επιστήμη της εγκληματολογίας,
Την μετεξέλιξή της ή την αποδόμησή της και τον ρόλο της στην κοινωνία …..         14

Θεματική Ενότητα: Δεκέμβριος 2008

Παναγιώτης Σωτήρης
Η έκρηξη της νεολαίας το Δεκέμβριο του 2008:
Κοινωνικά αίτια και προεκτάσεις….       23

Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός, παρέκκλιση και κοινωνικός έλεγχος

Εύη Μάσχα
Γέλιο και πολιτικός λόγος: μια άδηλη μορφή κοινωνικού
ελέγχου(συγκριτική ανάλυση) …..      37

Ιωάννα Αντωνοπούλου
Διαδικτυακές Κοινότητες και το Παράδειγμα του Κοινού
Ενός Ελληνικού Ροκ Συγκροτήματος….  52

Έφη Λαμπροπούλου και Εριφύλη Μπακιρλή
Περιληπτικά αποτελέσματα όλων των (3) φάσεων
του ερευνητικού προγράμματος
«έγκλημα και πολιτισμός» ……..   67

Θεματική ενότητα: Ξενόγλωσσο άρθρο

Prof. D. G. Gulieyv
About the History of the Scientific Researches Development
Of Azerbaijan State Academy of Physical Culture and Sport ……………………  78

Θεματική ενότητα: Παρουσίαση συνεδρίων
Μια ματιά στο Επιστημονικό Συνέδριο Εγκληματολογίας 2009
37ο Ετήσιο συνέδριο του the European Group for the Study of Deviance and the Social Control …………    91