Ημερίδα
Βάση Δεδομένων

|||||||||||||||||||||||||||||||||_____________________________________________________________|||||||||||||||||||||||||||||||||

________________________________________________________________________________________________________________________
Ελλάδα και Κύπρος
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων παιδικής βίας

 

 

 

 

 

 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

Forum
Χρήσιμες Συνδέσεις

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ                ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ