|||||||||||||||||||||||||||||||||_____________________________________________________________|||||||||||||||||||||||||||||||||

________________________________________________________________________________________________________________________
Ελλάδα και Κύπρος

ΑΡΧΙΚΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 

 

 

 

Νοσοκομείο Αθάλασσας

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επιστήμη της Κοινωνιολογίας

Μετάφραση Κειμένου

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τομείς Εγκληματολογίας

Βιβλιοθήκες