ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010
Uncovering Harms: States, corporations and organizations as criminals - conference 2017

 

 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 


Ιστορικό δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο των στόχων του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτοί είχαν οριστεί με το συγκεκριμένο ΦΕΚ, και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 «παροχή σύγχρονου κοινωνιολογικού, πολιτισμικού και παιδαγωγικού υλικού με την ευρεία έννοια», το ΕΚΝΕΧΑ από τις αρχές του 2007, δημιούργησε τη θεατρική ομάδα «Φάντικο», παρουσιάζοντας τρία θεατρικά έργα, τα τρία τελευταία χρόνια στο ευρύ κοινό (2007 «Το κάστρο της Ωριάς» του Γ. Θεοτοκά, 2008 «Αν ήμουν Γυναίκα» του Ασίζ Νεσίν, 2009 «Άμλετ ο Β’» του Σάμ Μπόμπρικ.

 

Παραστάσεις

 

ΑΜΛΕΤ Ο Β’

Το Κάστρο της Ωριάς

Αν ήμουν... γυναίκα

 

 

 

Φωτογραφίες από παραστάσεις της Θεατρικής ομάδας "ΦΑΝΤΙΚΟ"