ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010
European group for the study of deviance and social control - conference 2017

 

 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 

 

 

Ερευνητικά Προγράμματα

 

  • Έρευνα στο πλαίσιο της υποτροφίας Faculty Enrichment Program-Canadian Government, στο University of Toronto- Canada, για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στον Καναδά.
  • Έρευνα «Αυτοαξιολόγηση» (συνεργασία με Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και συμμετοχή Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από τη Γερμανία, την Αγγλία την Πορτογαλία τη Τσεχία και τη Ρουμανία), Ε.Ε.

 

  • Αρχιμήδης 2003-5. Μελέτη και τη πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα (συνεργασία με Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθηνών)
  • Iapasis Research Project Does Implementation Matter: Informal administration practices and shifting immigrant strategies in four Member States” (συνεργασία με ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Παντείου Πανεπιστημίου και συμμετοχή τριών άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ιταλία), Ε.Ε.

 

  • ΕΠΕΠ «Τάσεις κατανάλωσης αλκοόλ από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συσχέτιση με ελεύθερο χρόνο, επίδοση και πιθανή παραπτωματική συμπεριφορά - Εμπειρική πιλοτική έρευνα σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της Λέσβου»
  • Έρευνα στο πλαίσιο της υποτροφίας Fulbright για το πρόγραμμα πρόληψης της νεανικής εγκληματικότητας από το Florida State University (JJEEP project), το οποίο χρηματοδοτείται από την πολιτειακή κυβέρνηση της Florida.