ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010
European group for the study of deviance and social control - conference 2017

 

  

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 

 

 

Διευθυντής του Εργαστηρίου:
Στράτος Γεωργούλας (CV),  Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Ερευνητικό Προσωπικό:


Νικόλαος Ρίνης (CV): Κοινωνιολόγος, κάτοχος Master του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Χρήστος Κουρούτζας (CV): Κοινωνιολόγος, μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή", Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Ζήνα Μαύρου: Κοινωνιολόγος, μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή".


Δημήτρης Παρασκευόπουλος (CV): Κοινωνιολόγος, μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή".


Κωνσταντίνος Γανωτής (CV): Κοινωνιολόγος, μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο: "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή", διαχειριστής ιστοσελίδας εργαστηρίου


 

 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Ψημίτης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογία με έμφαση στη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Ιορδάνης Ψημμένος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.


Άγγελος Τσαλκάνης :  Καθηγητής και πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.


Μανώλης Δαφερμάκης: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.


Ευαγγελία Βαγενά- Παλαιολόγου,  Δικαστής Ειρηνοδικείο Αθηνών και Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τομέας Εγκληματολογίας-Τμήμα Κοινωνιολογίας.


Δικαία Χατζηευσταθίου, Senior Lecturer,  Canterbury Christ Church University.


Ευάγγελος Χαϊνάς (CV): Υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
 

Αιμιλία Βουλβούλη (CV): Assistant Professor, Fatih University

Αριστείδης Σγατζός (CV): Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τουλίνα Δέμελη: Νομικός, Διδάκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Κιτρίνου Ελένη (CV): Λέκτορας 407/80, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Συνεργασίες:


Δημήτρη Κανάραχο : Γραφίστας


Μαρία Σαμψώνογλου: Φωτογραφία