ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

1ο Τεύχος                                               Πίσω

Νέοι,  Έγκλημα και Κοινωνία

Επιστημονικό Περιοδικό με κριτές που εκδίδεται από το Εργαστήριο
Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού

Εκδότης-Ιδρυτής: Στράτος Γεωργούλας Διευθυντής ΕΚΝΕΧΑ,
Επίκουρος Καθηγητής

Βοηθός έκδοσης- υπεύθυνη ύλης: Αγγελική  Κίτσιου

Υπεύθυνος Συνδρομών: Νίκος Ρίνης

Γραμματειακή Υποστήριξη: Χρήστος Κουρούτζας, Ζήνα Μαύρου, Δημήτρης Παρασκευόπουλος.

Το περιοδικό εκδίδεται δύο φορές το χρόνο,  τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο.

Το ΕΚΝΕΧΑ ξεκίνησε  το 2008 την έντυπη έκδοση του επιστημονικού
περιοδικού «Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία», φιλοδοξώντας να αποτελέσει
ένα φόρουμ έρευνας και μελέτης κοινωνιολογικών και εγκληματολογικών
 θεμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της νεότητας και του
ελεύθερου χρόνου. Το περιοδικό δημοσιεύει υψηλής ποιότητας άρθρα,
υιοθετώντας πολυδιάστατες προσεγγίσεις, περιλαμβάνοντας ενδελεχή
θεωρητική συζήτηση, ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων,
συγκριτικές μελέτες, συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών πρακτικών
και παρεμβάσεων, καθώς και μελέτες των θεσμών και των πολιτικών
διαδικασιών. Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση μεθόδων των κοινωνικών
επιστημών όσον αφορά στην κατανόηση και την αξιολόγηση εγκληματολογικών
ιδεών και πολιτικών.
Έχουν εκδοθεί δύο τεύχη με κυριότερα άρθρα τα εξής:

1ο Τεύχος

  • Γιάννης Πανούσης: «Τι είναι η Εγκληματολογία; –πρώτο διάγραμμα μιας απάντησης».
  • Νέστορας Ε. Κουράκης: «Έγκλημα και Εγκληματολογία μέσα από την προοπτική του 2020».
  • Αντώνης Δ. Μαγγανάς: «Ηλικία     και   εγκληματικότητα».
  • Χρήστος Ε. Τσουραμάνης: «Εγκλήματα κατά του Περιβάλλοντος Εγκληματολογική προσέγγιση».
  • Γιώργος Νικολαϊδης, Κική Πετρουλάκη: «Έκταση και Χαρακτηριστικά της Βίας κατά Ανηλίκων, σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των Περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου».

Δομή

Η δομή του περιοδικού θα έχει ως εξής:
·        Κύριο άρθρο (από προσκεκλημένο συντάκτη)
·        Θεματικά άρθρα που έχουν κριθεί (3-4 ανάλογα με το μέγεθος)
·        Σχόλιο/ άρθρο επικαιρότητας
·        Βιβλιοκρισίες, διατριβές, κλπ
·        Επιστημονική κίνηση (συνέδρια, κ.α)
·        Ξενόγλωσσα αφιερώματα

Αποστολές άρθρων- Οδηγίες για τους συντάκτες

Τα άρθρα είναι απαραίτητο να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.
(επιθυμητό είναι να αποστέλλονται μέσω email). Τα άρθρα γίνονται
αποδεκτά, μετά από διαδικασία κρίσης από δύο μέλη της επιστημονικής
επιτροπής και με δεδομένο τον όρο ότι συμπεριλαμβάνονται  μόνο
στο συγκεκριμένο τεύχος του περιοδικού και δεν μπορούν να εκδοθούν
σε πλήρη μορφή ή τμήματα αυτών πουθενά αλλού, εκτός ένα υπάρχει
η σύμφωνη γνώμη του έκδοτη.
Στην πρώτη σελίδα του κάθε άρθρου  χρειάζεται να γράφονται οι ακόλουθες
πληροφορίες: α) τίτλος του άρθρου ημερομηνία και αριθμός λέξεων ,
β) το πλήρες όνομα του συντάκτη, τον οργανισμό από τον οποίο
προέρχεται, διεύθυνση, email, τηλέφωνο και φαξ, γ) μέχρι πέντε λέξεις- κλειδιά
και δ)  ένα βιογραφικό σημείωμα 25- 30  λέξεων. Εάν το άρθρο
αποστέλλεται ηλεκτρονικά  παρακαλούνται οι συντάκτες να αποστέλλουν
αυτές τις πληροφορίες σε ξεχωριστό αρχείο, ώστε να διευκολύνεται η ανώνυμη
διαδικασία κρίσης.
Κάθε άρθρο θα πρέπει να ξεκινάει  με μία περίληψη 100-120 λέξεων.
Άρθρα με περισσότερες από 6.000 λέξεις θα γίνονται αποδεκτά μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Στο κείμενο το όνομα του συντάκτη και η ημερομηνία της έκδοσης
θα εμφανίζεται με το σύστημα Harvard (name: date, pages).
Εάν υπάρχουν περισσότεροι  από ένας συντάκτης το πρώτο όνομα
ακολουθείται από το κ.α.
Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, κάθε συντάκτης θα λαμβάνει 
σε ένα αρχείο pdf το άρθρο του, καθώς και ένα τεύχος του περιοδικού
 στο οποίο δημοσιεύθηκε.