ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Εαρινό εξάμηνο 2008-9

Φάκελος Μαθήματος 

Μάθημα: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο έγκλημα και την αντιμετώπισή του.

Συντονιστής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής.   

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Χειμερινό εξάμηνο 2008-9

Πέμπτη 18:00 – 21:00

Μάθημα: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο έγκλημα και την αντιμετώπισή του.

Συντονιστής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής.   

Ημερολογιακό Πρόγραμμα.

1η εβδομάδα (11/11/2008): Εισαγωγή στο μάθημα
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής

2η εβδομάδα (20/11/2008): Το έγκλημα ως ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο. Θεωρητικές προσεγγίσεις στο έγκλημα: Κλασικισμός και πρώιμος θετικισμός- Ιταλική Θετική Σχολή.
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής

3η εβδομάδα (27/11/2008): Θεωρητικές προσεγγίσεις στο έγκλημα: κοινωνιολογικός θετικισμός- Χαρτογραφική Σχολή και Σχολή του Σικάγου Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής

4η εβδομάδα (4/12/2008): Σύγχρονες θετικιστικές προσεγγίσεις στο έγκλημα
Εισηγητές:  Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής.

5η εβδομάδα (11/12/2008): Θυματολογική προσέγγιση
Εισηγητές: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής.

6η εβδομάδα (18/12/2008): «Νέα» Εγκληματολογία: Μια κριτική προσέγγιση του εγκλήματος.
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής .

7η εβδομάδα (15/1/2009): Πρότυπα αντεγκληματικής πολιτικής. Η Αντεγκληματική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής.

8η εβδομάδα (22/1/2009): «Κριτική της αντεγκληματικής πολιτικής και νέες προτάσεις: Η έμφαση στην αποτελεσματικότητα και η μηδενική ανοχή».
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής.

9η εβδομάδα (29/1/2009): «Κριτική της αντεγκληματικής πολιτικής και νέες προτάσεις: Η ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού ελέγχου»
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής
Προσκεκλημένη διάλεξη: Σοφία Βιδάλη, Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

10η εβδομάδα (5/2/2009): «Κριτική της αντεγκληματικής πολιτικής και νέες προτάσεις: Η κοινωνικοποίηση του κοινωνικού ελέγχου»
Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής
Προσκεκλημένη διάλεξη: Έφη Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Πάντειος

11η εβδομάδα (12/2/2009): Νέα Αντεγκληματική Πολιτική: Καταργητισμός.

Εισηγητής: Στράτος Γεωργούλας, Επίκουρος Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ηλεκτρονικό υλικό για όλα τα παραπάνω μαθήματα, προσβάσιμο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Αξιολόγηση μαθήματος

Ο φοιτητής καλείται να παραδώσει μετά το πέρας των μαθημάτων πρωτότυπη εργασία βιβλιογραφικής έρευνας.

Εργασία μαθήματος

  1. Εισαγωγή

Μια απλή αναφορά της προβληματικής
Αναφορά στις πιο σημαντικές «επιρροές» στην έρευνα μας από την βιβλιογραφία
Μια περιγραφή των τομέων του υπόλοιπου της πρότασης

  1. Επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας

Αυτό είναι κυρίως τμήμα προηγούμενης έρευνας. Ο τύπος των ζητημάτων σε προηγούμενη έρευνα. Δεν συμπεριλαμβάνει απαραίτητα εις βάθος θεωρητικές απόψεις.

  1. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας

Εδώ δίνεται περισσότερη λεπτομέρεια σε συγκεκριμένες έννοιες οι οποίες είναι σημαντικές για την προτεινόμενη έρευνα. Μερικές μπορεί να έχουν εμφανιστεί στο κομμάτι 2.0, αλλά εδώ θα τυποποιηθούν με συγκεκριμένη αναφορά.
3.1 Ερευνητικά ερωτήματα
 Αυτά προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, ζητήματα τα οποία εμφανίζονται συνεχώς σε προηγούμενες έρευνες, αναπάντητα ζητήματα προηγούμενων ερευνών, νέες ιδέες για την προτεινόμενη έρευνα.
3.2 Εργαλεία τα οποία θα οργανώσουν την συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων
Για παράδειγμα, καθορισμός θεωρητικών προοπτικών, έννοιες κλειδιά, μοντέλα, παράμετροι, μεταβλητές