ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ |
Ιστορικό
Επιστημονικό Προσωπικό
Εκπαίδευση
Ερευνητικά Προγράμματα
Βιβλιοθήκη
Επιστημονικό Περιοδικό
Δημοσιεύσεις
Φωτογραφικό Αρχείο
Βιβλίο Επισκεπτών
Χρήσιμες Υπερσυνδέσεις
Θεατρική Ομάδα «Φάντικο»
Εκδηλώσεις
European group for the study of deviance and social control – conference 2010

 

 

Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδας - Κύπρου 2000-2006, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 2.3 Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%

 


Τίτλος: Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη
Επιμέλεια: Στράτος Γεωργούλας
Εκδόσεις: ΚΨΜ

Αθήνα, 2007

 

 

 

Θεματικές μαθήματος

Υλικό του μαθήματος

Φωτογραφίες (2012, 2013, 2014)

Βάση Δεδομένων

 

Το σεμινάριο Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την παρέκκλιση και τον κοινωνικό έλεγχο αποτελείται από πέντε διδακτικές ενότητες και μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ανάδυση, αναδιαμόρφωση και για το μέλλον δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής ευρωπαϊκής κριτικής σκέψης. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά μέσα από τις παρουσιάσεις τους και να παραδώσουν μια πρωτότυπη ερευνητική μελέτη.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες σχετικά με την ευρωπαϊκή εγκληματολογική σκέψη και να προσεγγίσουν με επαρκή και κατανοητό τρόπο θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος, την ύπαρξη μιας δίκαιης κοινωνίας, τον κοινωνικό έλεγχο, το κράτος πρόνοιας, τις πολιτικές του νόμου και της τάξης, την ασφάλεια της κοινότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη διοικητική αντεγκληματική πολιτική σε ευρωπαικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη βασιζόμενη στην κατανόηση και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού προς τους άλλους πολιτισμούς.